Technologie a pojmy

Tisk PDF

technologieDigitalizace dokumentů technologie reformátování, která spočívá v převedení dokumentu do elektronické (digitální) podoby. Součástí digitalizace bývá i tvorba metadat, které jsou ukládány společně s daty. Výsledkem digitalizace je dokument v obrazové nebo textové podobě.

Mikrofilm mikrografický nosič dat v podobě svitku nebo proužku, na kterém snímky stran dokumentu následují za sebou v jedné nebo ve dvou řadách. Ve státní správě se používají mikrofilmy šířky 16 mm, v knihovnách 35 mm. Podle vzniku a následného použití se mikrofilm dělí na tři generace: archivní mikrofilm, matriční mikrofilm a uživatelský mikrofilm.

Archivní mikrofilm mikrofilm první generace s negativním tonálním zobrazením, zhotovený snímkováním dokumentu na kameře, zajišťující trvalé nebo dlouhodobé uchování dokumentu a sloužící výlučně pro zhotovování matričních mikrofilmů. Při dodržení postupu chemického zpracování a předepsaných mikroklimatických a skladovacích podmínek je předpokládaná životnost mikrofilmu odhadována na 500 let.

Matriční mikrofilm mikrofilm druhé generace s negativním tonálním zobrazením, zhotovený kopírováním archivního mikrofilmu přímo na halogenidostříbrný kopírovací mikrografický film. Pro zhotovení matričního mikrofilmu se někdy používají méně trvanlivé diazografické duplikační nebo vezikulární filmy. Matriční mikrofilm slouží výlučně pro zhotovování uživatelských mikrofilmů.

Uživatelský mikrofilm mikrofilm třetí generace s obvykle pozitivním tonálním zobrazením, zhotovený kopírováním matričního mikrofilmu na kopírovací mikrografický film. Pro zhotovení uživatelského mikrofilmu se někdy používal méně trvanlivý diazografický duplikační nebo vezikulární film. Slouží pro čtení dokumentu na čtecím přístroji a zhotovování okem čitelných kopií na zpětně zvětšujícím přístroji.

Mikrofiš listový mikrografický nosič dat se záznamy uspořádanými do sloupců a do řádek. Místo první řádky záznamů mohou mikrofiše obsahovat titulek, ve kterém jsou základní údaje o dokumentu, podle kterých se mohou mikrofiše řadit a vyhledávat.

Mikrofilmová kamera přístroj pro krokové nebo průběžné snímkování dokumentů na mikrofilm o šířce 16 mm nebo 35 mm. Mikrofilmové kamery mohou být planetární nebo průběžné.

Mikrofišová kamera přístroj pro souřadnicové snímkování dokumentů na mikrofiše. Používá se buď listový film formátu A6 nebo svitek 105 mm, na kterém jsou záznamy uspořádány též v řadách a sloupcích. Mikrofišové kamery mohou být planetární nebo průběžné.

Vyvolávací automat přístroj pro vyvolávání mikrografických dokumentů. Hlavní části automatu tvoří nádoby na pracovní lázně (vývojku, ustalovač, vodu), sušící zařízení a transportní mechanizmus filmu. Na konstrukci automatu a možnostech jeho nastavení (rychlost posuvu filmu, teplota lázní, regenerace) závisí kvalita chemického zpracování, které přímo ovlivňuje stabilitu obrazového záznamu a tím i životnost mikrofilmu. Různá konstrukce automatu umožňuje vyvolávat jeden nebo více mikrografických formátů.

Hybridní technologie reformátování technologie, která využívá pro reformátování dokumentů mikrografická média i digitální formát. Mikromédia slouží pro trvalé uchování dokumentu, digitální formát pro jeho zpřístupňování.

Čtecí přístroj přístroj používaný pro čtení dokumentů z mikrografických médií. Existují jednoúčelové přístroje pouze pro jeden druh média (např. svitkový film) a víceúčelové nebo univerzální přístroje pro více druhů mikrografických médií s výměnným nebo univerzálním adaptérem. Hlavní části přístroje tvoří zdroj světla, kondenzor, adaptér s manuálním nebo elektrickým převíjením mikrofilmu, sada objektivů nebo transfokátor (zoom) a prostupné nebo odrazné stínítko, na kterém se zobrazuje zvětšený snímek dokumentu.

Scanner doslovný překlad snímač je hardwarové vstupní zařízení umožnující převedení fyzické 2D nebo 3D předlohy do digitální podoby pro další využití, většinou pomocí počítače.

| + - | RTL - LTR